Χρώμα

Το χρώμα είναι βασικό στοιχείο στην οπτική επικοινωνία. Είναι λοιπόν ουσιαστική η κατανόηση των όρων περιγραφής και των τρόπων αναπαραγωγής τους.

Η αντίληψη του χρώματος περιλαμβάνει κάποια χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, αντιλαμβανόμαστε 3 χαρακτηριστικά του χρώματος τα οποία τα λέμε ιδιότητες:

  • την Απόχρωση ή Χροιά (Hue), που περιγράφει το ίδιο το χρώμα (δίνει το όνομά του),
  • τον Κορεσμό (Saturation ή Chroma) που δηλώνει την ένταση του χρώματος. Τα πιο έντονα χρώματα είναι 100% κορεσμένα, ενώ τα άσπρο, μαύρο και όλα τα γκρι δεν έχουν καθόλου χρώμα (0% κορεσμένα),
  • την Φωτεινότητα ή Τόνο (Brighteness, Lightness ή Value) που δηλώνει πόσο φωτεινό/ανοιχτό ή σκοτεινό/σκούρο είναι ένα χρώμα

Όσο αφορά στην πηγή, το χρώμα που βλέπουμε μπορεί να προέρχεται:

  1. από απευθείας εκπομπή φωτός (π.χ. οθόνη) κατά την οποία έχουμε χρώματα με προσθετική μείξη (ανάμειξη φωτός). Προσθέτοντας όλα τα χρώματα παίρνουμε λευκό φως.
  2. από ανάκλαση στην επιφάνεια οποιουδήποτε υλικού όπου έχουμε χρώματα από αφαιρετική μείξη (αφαίρεση/απορρόφηση όλων των συχνοτήτων φωτός). Η ανάμειξη όλων των μελανιών μας δίνει μαύρη μελάνη.

Με βάση τα παραπάνω, για την αναπαραγωγή των χρωμάτων δημιουργήθηκαν τα λεγόμενα χρωματικά μοντέλα που είναι συστήματα περιγραφής χρωμάτων με μαθηματική μορφή με τα οποία δημιουργείται μεγάλο εύρος χρωμάτων από ένα μικρό σύνολο βασικών χρωμάτων.

Υπάρχουν δύο τύποι χρωματικών μοντέλων: προσθετικά και αφαιρετικά. Τα προσθετικά χρωματικά μοντέλα χρησιμοποιούν φως για την εμφάνιση του χρώματος, ενώ τα αφαιρετικά έγχρωμα μοντέλα χρησιμοποιούν μελάνια εκτύπωσης.

Για την απόδοση χρωμάτων στις πάσης φύσης οθόνες χρησιμοποιούνται το RGB και το HSB (ή HSV), ενώ αντίστοιχα για τις εκτυπώσεις το CMYK (τετραχρωμία) και τα χρώματα καταλόγου (color matching).

Για κάποιες λειτουργίες του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται cookies. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας εδώ, αποδέχεστε τη χρήση τους.

Περισσότερες πληροφορίες Εντάξει